PIRÁTSKÉ LODĚ
Pirates of the Caribbean od skladatelů Klause Badelta a Hanse Zimmera.
Start Hudba
Stop
Piráti -Bukanýři -Korzáři... a jejich vlajky

Piráti, korzáři, flibustýři, bukanýři, to všechno jsou pojmenování pro loupežníky operující na mořské hladině, případně na mořském pobřeží.
Dva roky po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 připadla Amerika pod kontrolu španělska včetně klíčové oblasti Karibiku ve Střední Americe. španělsko bohatlo na zásobách stříbra z tehdejšího Nového španělska (dnešní Mexiko a Střední Amerika) a Peru.
Oblast Karibiku se tak stala dopravním uzlem obchodu a kolonizace. Převážení obrovských materiálních statků a zásob stříbra zvlášť nemohlo nechat námořní lupiče v nečinnosti. Piráti se tak na lodě plné stříbra slétali jako mouchy na bonbon po celé trase od Karibských ostrovů přes Atlantik až k pobřeží španělské Sevilly
Velmi citelnou ránu zasadila španělsku třicetiletá válka, která počínaje rokem 1618 odvedla značnou část jeho vojenských jednotek z Ameriky do války v Evropě. Pro růst britského, francouzského a holandského vlivu to znamenalo příznivou situaci a tyto tři země se začaly o moc přetahovat mezi sebou.
A v tom všem se rojili bukanýři, korzáři a flibustýři. Bukanýři vpluli na hladinu Karibiku ve druhé polovině 17. století a zůstali tam dalších sto let. Bukanýři byli uprchlíci z kolonií, tedy opravdu nezávislí námořníci, kteří neměli co ztratit. Flibustýři (původně holandský výraz vrijbuiter – vrij svobodný, buit loupit) byli svobodní lupiči, ale bylo možné taktéž je najmout. šlechtou mezi piráty byli korzáři, kteří měli oficiální povolení od vlády své země k přepadávání a olupování lodí protivníka. O kořist se dělili určitým dílem s vystavovatelem tohoto povolení, tedy se svou vládou. O tom, jak váženého postavení mohl korzár dosáhnout, vypovídá osud viceadmirála Francise Drakea. První Angličan, který v letech 1577 aľ 1580 obeplul svět a při tom útočil na španělské lodi a města, byl královnou Alľbětou I. povýšen do šlechtického stavu.

Jolly Roger bylo anglické označení pro vlajky identifikující pirátské lodě se záměrem zaútočit. Jejich užití se datuje do počátku 18. století (rané období tzv. zlatého věku pirátství).
Tradiční vyobrazení vlajky Jolly Roger Vlajka, se kterou se dnes běžně pojí termín Jolly Roger (lebka a zkřížené kosti na černém pozadí), byla užívána hned několika pirátskými kapitány začátkem 20. let 18. století, šlo například o Samuela Bellamyho, Edwarda Englanda a Johna Taylora. Postupem času se z ní stala nejpoužívanější pirátská vlajka 30. let 18. století.


Henry Every

John Rackham

Edward Teach

Edmund Condent

Captain Dulaien

Richard Worley

Edward England

Christopher Moody

Edward Low

Emanuel Wynne

John Quelch

Stede Bonnet

Bart Roberts

Thomas Tew

Captain Bukanier

Captain Pirates

Captain Korzar