PIRÁTSKÉ LODĚ

Jak vyrobit svůj model

Chcete si postavit vlastní model historické plachetnice? Nevíte jak na to? Nemůžete sehnat plány, dokumentaci? V této části se Vám pokusím vysvětlit, jak si vlastní plány vytvořit, jak improvizovat, jak loď postavit...
Lodní trup plachetnice, ale i kteréhokoli jiného plavidla, stavíme obvykle podle plánů. Máme-li takové plány k dispozici, a vyhovují-li nám, pak stačí mít jen potřebný materiál a pustit se do stavby. Co ale dělat, když takové plány nemáme nebo máme jen část plánů, případně v jiném měřítku? V dnešní době není problém na kopírovacích strojích plány zvětšit do požadovaného rozměru. Jak ale postupovat, když máme jen obrázek lodi a rádi bychom si její model postavili? A nebo se chcete pustit do konstrukce vlastní lodě. Pak jsou tyto řádky určeny právě Vám.
Rozeznáváme dva druhy stavebních podkladů: konstrukční - teoretický výkres a stavební plán.

Konstrukční výkres

ohraničuje vnějí tvary a slouží k výpočtu výltaku lodi, určení těžiště apod.

Stavební plán

pak obsahuje způsob stavby trupu nástavby v celkovém pohledu s jejich umístěním na palubě, rozkreslené detaily atd. Konstrukčním výkresem je tedy určen tvar lodě a slouží k ověření správných vzájemných poměrů. Špatné poměry mají za následek to, že na postaveném trupu se objevují nerovnosti, trup je nevzhledný a má špatné plavební vlastnosti. Konstrukční výkres (je zobrazen na obrázku 1.) ukazuje, že lodní trup je souměrné těleso a pro správnou představu o lodním trupu nám vlastně postačují tři pohledy. Pohled ze strany - nárys, pohled shora - vodorys, a pohled zepředu nebo zezadu - žebrorys. Proto trup lodi promítáme na tři na sobě kolmé roviny, které nám dají tvar obrys trupu. Obrys však ještě nestačí ke stavbě lodi, protože neurčuje tvar trupu prostorově. Tvar získáváme teprve z řady bodů, ležících uvnitř obrysu návrhu trupu. Aby bylo možné tyto body zjistit, je nutné lodní trup protnout řadou rovin, které trup v jednom pohledu rozdělí řadou přímek a z druhého zase řadou křivek. Proto vzniká síť pravoúhlých čar a křivek, které jsou průměty jednotlivých rovin a dají nám výsledný tvar trupu. Tyto křivky nám zároveň ukazují, zda byla naše práce ( v případě konstruování vlastního návrhu) přesná či nikoliv. Protneme-li tzotiž získané body křivkou, která vykazuje v některém z pohledů nerovnosti, budou tyto nerovnosti i na modelu lodi a je nutné je tedy opravit.
V praxi se však setkáváme s tím, že máme k dispozici pouze žebrorys, případně jen nárys (bokorys) a je proto nutné vědět, jak z těchto kusých informací vytvořit ostatní pohledy, ze kterých pak vycházíme při další práci na stavbě modelu lodě - tj. převáděním jednotlivých částí na konkrétní díly stavebního plánu, jako jsou např. žebra, kýl, paluby atd. Znalost zhotovení konstrukčního výkresu lodního trupu je pro modeláře, který chce konstruovat samostatně naprosto nezbytná. Je důležitá i pro ty modeláře, kteří chtějí stavět trup metodou vrstvení a nemá-li k dispozici výkres s jednotlivými šablonami jednotlivých vrstev. Ty je nutné si zhotovit samostatně. Tyto články nechť Vám tedy pomohou, jak na to.