PIRÁTSKÉ LODĚ
Galerie

Ačkoliv se nám nyní z našeho pohledu mohou zdát události minulých století na hladinách moří a oceánů romantické, plné dobrodružství a lidé a velitelé jsou pro nás bájnými hrdinami - a mnozí z nich byli i za svého života glorifikováni, byla přece jenom skutečnost poněkud jiná a drsná, než jak se jeví nám - suchozemcům uprostřed Evropy. Lidé prahnoucí po moci, zlatu, koření, levným zásobám potravin a nových území se stali dobyvateli a služba na moři tak velmi těžkou a nebezpečnou než jak je nám líčena v romantických filmech.