PIRÁTSKÉ LODĚ

Korveta

(n. Korvette; a., fr. corvette)

Název necharakterizuje žádný standardní typ plachetní lodi. Korvetou mohla být ve skutečnosti jakákoliv loď střední velikosti bez ohledu na tvar trupu nebo oplachtění. Pojem 'korveta' představoval pouze určitou třídu válečných lodí, charakterizovanou zpravidla tím, že její děla byla umístěna pouze v jediné úrovni (na jedné palubě). Byla menší než fragata a měla 14 až 32 děl. Sloužila jako loď výzvědná, spojovací a kurýrní.